19 Haziran 2018 Salı

Genel Bilgiler

12288 defa okundu

 

Tarihçe

Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu; Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunun 24.05.2007 tarih ve 246 sayılı kararı ile açılması uygun görülmüş olup; Üniversitemiz Senatosunun 19.07.2007 tarih ve 250 sayılı kararına isitnaden 2007-2008 eğitim öğretim yılında faaliyetine başlamıştır.

 

Misyon

Yüksekokulumuzun bulunduğu yörede sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerle yöre halkının ve öğrencilerin sürekli gelişimini sağlamak, kamu kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirerek mesleki yeterlilik ve duyarlılığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirisel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisiyle çevresiyle barışık, yapıcı, kaliteli ve nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.

 

Vizyon

Atatürk ilkelerine bağlı, yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, ülke sorunlarına kayıtsız kalmayan, çevreye, doğaya değer veren, katılımcı yönetim ve eğitim sistemini benimseyen, konusunda tam donanımlı sorumluluk sahibi, Ülkenin geleceğinin şekillendirilmesinde en son teknolojileri öğrenen ve onları iş dünyası ile iş birliği yaparak geliştirebilen, uygulayabilen başarılı ve kaliteli ara eleman yetiştiren, yetiştirdiği ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen, çalışanı ve mezunu olmaktan onur duyulan bir eğitim kurumu olmaktır.  

DOKÜMAN ARŞİVİ

Kullanılan Formlar

Arasınav Not Bildirim

Çift Anadal Ders Alma 

Ders Kayıt 

Ders Telafi 

Ek Sınav Tek Ders Sınavı Not Bildirim 

Ek Sınav Tek Ders Sınavı Not Bildirim (Nümerik)

İlişik Kesme 

İzin 

Kayıp Kimlik Belgesi Bildirimi

Mazeretli Kayıt Yenileme

Mazeretli Sınav Notu Bildirim 

Not Bildirim 

Not Bildirim (Nümerik)

Not Düzeltme (Bağıl)

Not Düzeltme (Nümerik)

Staj Başvuru Kabul 

Tek Ders Sınavı Müracaat 

Yandal Ders Alma

Yönergeler

 

Bağıl Değerlendirme Yönergesi

Dikey Geçiş Esaslarına Dair Yönergesi

Diploma Yönergesi

E-Ders Değerlendirme ve Yayın Yönergesi

Eğitim - Öğretim Sınav Yönergesi

Enformatik Yönergesi

Erasmus Yönergesi

Kurum İçi Yatay Geçiş Yönergesi

Kurumlarası Yatay Geçiş Yönergesi

Mazeretli Sayılma ve Mazeret Sınavları Yönergesi

Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi

Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

Uzaktan Eğitim Yönergesi

Yandal Programı Yönergesi